Juhend

LÄÄNE-VIRUMAA KOSSULIIGA 2021/2022 HOOAJA JUHEND

 

 1. Eesmärk

1.1 Selgitada välja hooaja 2021/2022 Lääne-Virumaa Kossuliiga meister ja karikavõitja meeste korvpallis ning Lääne-Virumaa meister meeste korvpallis.

1.2 Populariseerida ja laiendada korvpalli kandepinda Lääne-Virumaal.

1.3 Toetajate kaasabil ala hea maine ja suurema meisterlikkuse saavutamine.

 

 1. Korraldaja

2.1 Lääne-Virumaa Kossuliigat korraldab MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall, peakohtunik Mikko Virkala (5300 1461, mikko.virkala@rescue.ee), peasekretär Algis Liblik (5204866, info@virukorvpall.ee).  Võistluste juhend kinnitatakse MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall poolt.

 

 1. Toimumise aeg

3.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga võistlushooaeg toimub ajavahemikul september 2021 – juuni 2022.

 

 1. Reeglid

4.1 Mängitakse Eestis kehtivate korvpallireeglite alusel. Vaidlusalused küsimused lahendatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste üldjuhendile, välja arvatud juhul kui käesolev juhend ei sätesta teisiti.

 

 1. Osalejad

5.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga meistrivõistlustel osalevad meeskonnad, kes on teinud 20. septembriks 2021a. eelülesandmise ja esitanud 20. septembriks 2021 võistkonna nimelise registreerimislehe.

5.2 Lääne-Virumaa Kossuliigas osalevad 2021/2022 hooajal võistkonnad kahest maakonnast – Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa. Iga maakonna võistkonnas on lubatud kasutada vaid mängijaid, kes on pärit, elavad (seisuga 20.09.2021), on lõpetanud- või hetkel õpivad üldharidus (alg-, põhi- ja keskharidus) -, kutse- või kõrgkoolis või töötavad (väljavõte Maksu- ja Tolliameti allkirjaga) vastavas maakonnas seisuga 20.09.2021. Mängijaid, kelle registreerimisel tekib kahtlusi, kontrollitakse ja mänguõiguste andmine otsustatakse eraldi.

5.3 Lääne-Virumaa Kossuliigas ei  osale Eesti meistriliigas (kõrgliigas) registreeritud mängijad. Erandiks on Lääne-Virumaalt pärit noormängijad, kes kuuluvad vanuserühma U-21 (sünniaasta 2001a. ja nooremad). Lisaks ei tohi osaleda ka välismaal registreeritud mängijad, kes mängivad välisriigi meistri-, esi- või madalamas liigas. Mängimisõigust ei oma mängijad kes on toodud Saku I ja II liigat mängima maakonna klubidesse mujalt Eestist (ei loe ka MTÜ-sse registreeritud töötajad). Mängijaid, kelle registreerimisel tekib kahtlusi, kontrollitakse ja otsustatakse mänguõiguste andmine eraldi.

5.5 Noormängijatel on võimalik nii Kossuliiga põhiturniiril kui play-off’is mängida kahes erineva liiga meeskonnas. Samuti on kahes erineva liiga meeskonnas õigus mängida 35-aastastel ja vanematel mängijatel. Testturniiril tohib mängida vaid ühes meeskonnas.

5.6 Noormängijad ning 35-aastased ja vanemad mängijad, kes osalevad Kossuliigas kahes erineva liiga meeskonnas, peavad olema registreeritud Kossuliiga peakohtuniku või peasekretäri juures hiljemalt põhiturniiri esimese mängu alguskuupäevaks. Kui seda tehtud ei ole, siis nimetatud mängija esimeses ringis kahes erineva liiga meeskonnas mängida ei tohi.

5.7 2008. a. ja hiljem sündinud noormängijad võivad Kossuliigast osa võtta üksnes lapsevanema või hooldaja kirjaliku loaga, mis esitatakse peakohtunikule või peasekretärile.

5.8 Mängijate lisaregistreerimine meeskondadesse on võimalik kuni 28.02.2022. Et mängija saaks mängimisõiguse tuleb ta minimaalselt 24 tundi enne kohtumise algust nõuetekohaselt registreerida.

5.9 Mängijate lisaregistreerimine karikavõistlustele on võimalik kuni 24 tundi enne esimese kohtumise algust. Et mängija saaks mängimisõiguse tuleb ta nõuetekohaselt registreerida. Karikavõistlustel saab mängija osaleda vaid ühes meeskonnas.

 

 1. Kindlustus

6.1 Mängijate kindlustuse ja vigastustest tingitud traumade eest vastutavad mängijad ise.

 

 1. Mängijate klubivahetused

7.1 Mängijate meeskonnavahetused hooajal on lubatud kuni 28.02.2022.

7.2 Mängija võib meeskonda vahetada hooaja jooksul ühe korra (sealhulgas minna üle ühest liigast teise).

7.3 Mängija üleminekul ühest meeskonnast teise on aluseks mängija kirjalik avaldus koos endise meeskonna esindaja kirjaliku nõusolekuga, mis esitatakse peakohtunikule või peasekretärile.

7.4 Mängija üleminekuavalduse vastuvõtmisel on tema endise meeskonna esindaja kohustatud mängijale kirjalikult vastama 7 (seitsme) päeva jooksul.

7.5 Mängija saab mänguõiguse uues meeskonnas, kui meeskonna ülesandmislehel on peakohtuniku mänguõigust lubav allkiri.

 

 1. Osavõtumaksud

8.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga osavõtumaks on 1200 eurot ühe meeskonna kohta, mis sisaldab väljaku- ja lauakohtunike stipendiume.

8.2. U21 vanuseklassi meeskondadele, kus kasutatakse ainult noormängijaid, kes õpivad veel gümnaasiumis või kelle sünniaasta on 2001. ja hiljem, on osavõtumaks nii meistri- kui esiliigas 900 eurot.

8.3 Kossuliiga osavõtumaksude tasumise tähtaeg on 31. oktoober 2021 (ülekandega MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall arveldusarvele nr EE902200221063676991, selgituseks “Lääne-Virumaa Kossuliiga osavõtumaks” koos võistkonna nimega, kelle eest tasutakse). Osavõtumaksu võib tasuda osade kaupa, kuid tingimusel, et pool summast on tasutud 31. oktoobriks 2021 ja teine pool hiljemalt 31. jaanuar 2022.

 

 1. Võistlussüsteem

9.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga koosneb kolmest etapist: I etapp – põhiturniir, II etapp – play-off, III etapp – finaalpäev.

9.2 Esiliigas I etapil mängitakse turniirisüsteemis kaks ringi põhimõttel üks kohtumine kodu- ja üks vastase väljakul.

9.3 Meistriliigas I etapil mängitakse turniirisüsteemis neli ringi põhimõttel 2 kodus- ja 2 vastase väljakul.

9.4 Alates play-off’idest mängitakse  mõlemas liigas täismõõtmetega väljakul.

9.5 II etapile, play-off’i pääsevad esiliigast 8 paremat meeskonda.

Veerandfinaali pääsevad põhiturniiril 1.-8. koha saavutanud klubide meeskonnad ja mängud mängitakse alljärgnevatel põhimõtetel:

põhiturniiri 1. asetus – põhiturniiri 8. asetus (A – mäng);

põhiturniiri 4. asetus – põhiturniiri 5. asetus (B – mäng);

põhiturniiri 2. asetus –põhiturniiri 7. asetus; (C – mäng);

põhiturniiri 3. asetus – põhiturniiri 6. asetus. (D – mäng).

Veerandfinaali võitja selgub süsteemis „kahest parem“ kokkuvõttes, kusjuures esimene mäng toimub madalama asetusega meeskonna koduväljakul.

 

Poolfinaalpaarides kohtuvad veerandfinaalpaaride võitjad alljärgnevatel põhimõtetel:

mäng E) play-offi A mängu võitja – play-offi B mängu võitja;

mäng F) play-offi C mängu võitja – play-offi D mängu võitja.

Poolfinaalid mängitakse 2 võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel ka 3. mäng toimuvad kõrgema asetusega meeskonna koduväljakul.

 

9.5 II etapile, play-off’i pääsevad meistriliigast 4 paremat meeskonda. Poolfinaalides läheb põhiturniiri 1. meeskond vastamisi 4. koha meeskonnaga ning 2. meeskond 3. koha meeskonnaga. Poolfinaalid mängitakse 3 võiduni, kusjuures 1, 3 ja vajadusel ka 5. mäng toimuvad kõrgema asetusega meeskonna koduväljakul.

9.6 Finaalpäevale pääsevad meistri- ja esiliigast 4 paremat meeskonda. Rakvere Spordihallis toimuval finaalpäeval selgitavad poolfinaalide võitjad meistri ja poolfinaalide kaotajad 3. koha omaniku ühe mängu põhjal.

 

 1. Ajakava

10.1 Kossuliiga ajakava kinnitatakse ja saadetakse võistkondade esindajatele 27. septembriks 2021.

10.2 Meeskonnad on kohustatud teatama Kossuliiga ajakavas ettenähtud mänguaja muutumisest hiljemalt seitse (7) päeva enne mängu toimumisaega, teavitades sellest kirjalikult (e-postiga) meistrivõistluste peakohtunikku.

10.3. Edasilükatud kohtumine peab olema peetud enne järgmise vooru algust. Ühe osapoole puudumisel põhjustatud mängu mittetoimumisel tasub tulemata jäänud meeskond leppetrahvi 32 eurot. Edasi lükatud mängu nõutud tärmini ületamisel märgitakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse loobumiskaotus 0:20.

 

 1. Mängutulemuse teatamine

11.1 Kodumeeskond on kohustatud pärast mängu lõppu koheselt võistluste peakohtunikule teatama mängutulemusest telefoni või e-posti teel (mikko.virkala@rescue.ee). Lisaks mängtulemusele peab kirjale lisatud olema ka loetav pilt mänguprotokollist.

11.2 Mängu protokolli originaal antakse mängu vilistanud väljakukohtunikule (vanemkohtunik).

 

 1. Kohtunikud

12.1 Väljakukohtunikud Kossuliiga mängudeks määrab peakohtunik, lauakohtunikud (vähemalt 2) organiseerib kodumeeskond. Kossuliiga finaalipäevaks organiseerib lauakohtunikud peakohtunik.

12.2 Mänge ei tohi teenindada kodu- ega külalismeeskonnas mängijana registreeritud väljakukohtunik.

12.3 Väljakukohtunikud on mängu teenindamisel kohustatud kandma korrektset kohtunikuriietust (Lääne-Virumaa Kossuliiga kohtunikusärk ja musta värvi viigipüksid).

12.4 Väljaku- ja lauakohtunike stipendiumid (meistri- ja esiliigas 2 x 25 eurot mängu kohta, lauakohtunikud mõlemas liigas 2 x 15 eurot mängu kohta) kannab MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall stipendiaadi arveldusarvele igakuiselt – välja arvatud juhul kui selles ei ole teisiti kokku lepitud.

12.5 Mitte nõuetekohaselt täidetud mänguprotokolli laekumisel on korraldajal õigus nõuda kodumeeskonnalt leppetrahvi 10 eurot.

 

 1. Pallid

13.1 Lääne–Virumaa Kossuliiga ametlik mängupall on Spalding TF-1000. Vähemalt kahe (2) palli olemasolu mänguks ja mängueelseks soojenduseks tagab koduvõistkond. Kossuliiga Final-Four’i mängupallid kindlustavad korraldajad.

 

 

 

 1. Autasustamine

14.1 Lääne–Virumaa Kossuliiga iga liiga võitjat autasustatakse meistrikarikaga, iga liiga kolme esimest meeskonda autasustatakse lisaks medalite ja diplomitega.

14.2 Korraldajatel on õigus anda välja eriauhindu.

 

 1. Üldsätted

15.1 Pärast kahte loobumiskaotust kõrvaldatakse võistkond võistlustelt, mängitud mängude tulemused annulleeritakse ja järgmisel hooajal saab võistkond võimaluse mängida madalaimas liigas.

15.2 Mängija, kes teenib ühe kalendrikuu jooksul 2 tehnilist viga, jätab järgmise mängu automaatselt vahele (v.a. play-offis).

15.3 Meeskond, kes teenib 5 tehnilist viga, on kohustatud liigale tasuma leppetrahvi 50 eurot.

15.4 Diskvalifitseeriva vea korral jätab mängija järgmise mängu automaatselt vahele. Mängu teenindanud vanemkohtunik on kohustatud peakohtunikku kirjalikult teavitama diskvalifitseeriva vea saanud mängijast hiljemalt mängujärgsel päeval.

15.5 Väljakukohtuniku füüsilise ründamise korral karistatakse mängijat automaatse üheaastase võistluskeeluga.

15.6 Mängu teenindavad kohtunikud on kohustatud enne mängu algust kontrollima mõlema võistkonna ülesandmislehte ja 24–sekundi operaatori olemasolu.

15.7 Kui protokolli on kantud mänguõigust mitteomav mängija, siis arvestatakse reegleid rikkunud meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti.

15.8 Mänguaja muutmisest nõuetekohaselt teavitamata jätnud ja seetõttu mängu mittetoimumisel arvestatakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti.

15.9 Koduvõistkond peab mõlemale meeskonnale tagama väljakul soojenduse tegemiseks vähemalt 15 minutit enne ajakavas antud mängu algusaega.

15.10 Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliiga meeskonnad on kohustatud tagama mängusaalis 24-sekundi tabloo olemasolu.

15.11 Erandkorras, eriti raskete juhtumite lahendamiseks, kutsutakse kokku Lääne-Virumaa Kossuliigas osalevate meeskondade esindajate koosolek. Kui juhtum puudutab mõnda Kossuliigas osalevat meeskonda, ei osale meeskonna esindaja juhtumi arutamisel, kuid omab õigust anda omapoolseid ütlusi ja selgitusi.

15.12 Mängude toimumise algusajad on tööpäeviti kell 18.30, kuid mitte hiljem kui kell 21.00 ning nädalavahetusel kell 13.00, kuid mitte hiljem kui kell 19.00.

15.13 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad peakohtunik ja peasekretär, kaasates vajadusel vaidlusalust küsimust puudutava liiga võistkondade esindajad. Otsuseid võib teha elektrooniliselt (e-posti teel).

15.14 Kohustus on järgida riigis kehtestatud nõudeid sportimisel seoses Covid-19 pandeemiaga.