Juhend

LÄÄNE-VIRUMAA KOSSULIIGA 2017/2018 HOOAJA JUHEND

Eesmärk

1.1 Selgitada välja hooaja 2017/2018 Lääne-Virumaa Kossuliiga meister ja karikavõitja meeste korvpallis.

1.2 Populariseerida ja laiendada korvpalli kandepinda Lääne-Virumaal.

1.3 Toetajate kaasabil ala hea maine ja suurema meisterlikkuse saavutamine.

Korraldaja

2.1 Lääne-Virumaa Kossuliigat korraldab MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall, peakohtunik Mikko Virkala (5300 1461, mikko.virkala@rescue.ee), peasekretär Margus Martin (517 6237, margusmartin0@gmail.com). Võistluste juhend kinnitatakse MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall poolt.

Toimumise aeg

3.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga võistlushooaeg toimub ajavahemikul september 2017 – juuni 2018.

Reeglid

4.1 Mängitakse Eestis kehtivate korvpallireeglite alusel. Vaidlusalused küsimused lahendatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste üldjuhendile, välja arvatud juhul kui käesolev juhend ei sätesta teisiti.

Osalejad

5.1 Lääne-Virumaa Kossuliigas osalevad meistrivõistluste testturniiril 17 meeskonda, kes on teinud 01. septembriks 2017 eelülesandmise ja esitanud tähtajaks (15. september 2017) võistkonna nimelise registreerimislehe.

5.2. Mängimisõigust omavad mängijad, kes:

a) on õppinud või hetkel õpivad Lääne-Virumaa üldharidus- või kutsekoolis;

b) antud hetkel töötavad Lääne-Virumaal või on muul moel Lääne-Virumaaga seotud (nt ajateenijad);

c) on pärit Lääne-Virumaalt;

d) esindavad Lääne-Virumaa korvpallimeeskondi Eesti esiliigas, teises liigas ja Olybet Rahvaliigas.

Mängijad, kelle registreerimisel tekib kahtlusi, kontrollitakse ja otsustatakse mänguõiguste andmine eraldi.

5.3 Lääne-Virumaa Kossuliigas ei osale Eesti meistriliigas (kõrgliigas) registreeritud mängijad. Erandiks on Lääne-Virumaalt pärit noormängijad (s 1999. a. ja hiljem), kes on kooliõpilasena jõudnud Eesti meistriliiga meeskonda. Lisaks ei tohi osaleda ka välismaal registreeritud elukutselid mängijad. Mängijad, kelle registreerimisel tekib kahtlusi, kontrollitakse ja otsustatakse mänguõiguste andmine eraldi.

5.4 Noormängijatel (s 1999. a. ja hiljem) on võimalik nii Kossuliiga põhiturniiril kui ka play-off’is mängida kahes erineva liiga meeskonnas. Samuti on kahes erineva liiga meeskonnas õigus mängida 50-aastastel ja vanematel mängijatel.

5.5 Noormängijad ning 50-aastased ja vanemad mängijad, kes osalevad Kossuliigas kahes erineva liiga meeskonnas, peavad olema registreeritud Kossuliiga peakohtuniku või peasekretäri juures hiljemalt põhiturniiri esimese mängu alguskuupäevaks. Kui seda tehtud ei ole, siis nimetatud mängija esimeses ringis kahes erineva liiga meeskonnas mängida ei tohi.

5.6 2004. a. ja hiljem sündinud noormängijad võivad Kossuliigast osa võtta üksnes lapsevanema või hooldaja kirjaliku loaga, mis esitatakse peakohtunikule või peasekretärile.

5.7 Mängijate lisaregistreerimine meeskondadesse on võimalik kuni 28.02.2018.

Kindlustus

6.1 Mängijate kindlustuse ja vigastustest tingitud traumade eest vastutavad mängijad ise.

Mängijate klubivahetused

7.1 Mängijate meeskonnavahetused hooajal on lubatud kuni 28.02.2018.

7.2 Mängija võib meeskonda vahetada hooaja jooksul ühe korra (sealhulgas minna üle ühest liigast teise).

7.3 Mängija üleminekul ühest meeskonnast teise on aluseks mängija kirjalik avaldus koos endise meeskonna esindaja kirjaliku nõusolekuga, mis esitatakse peakohtunikule või peasekretärile.

7.4 Mängija üleminekuavalduse vastuvõtmisel on tema endise meeskonna esindaja kohustatud mängijale kirjalikult vastama 7 (seitsme) päeva jooksul.

7.5 Mängija saab mänguõiguse uues meeskonnas, kui meeskonna ülesandmislehel on peakohtuniku mänguõigust lubav allkiri.

Osavõtumaksud

8.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga osavõtumaks on 1000 eurot ühe meeskonna kohta, mis sisaldab väljaku- ja lauakohtunike stipendiume.

8.2. U19 vanuseklassi meeskondadele, kus kasutatakse ainult noormängijaid, kes õpivad veel gümnaasiumis või kelle sünniaasta on 1999. ja hiljem, on osavõtumaks nii meistri- kui esiliigas 700 eurot.

8.3 Kossuliiga osavõtumaksude tasumise tähtaeg on 31. oktoober 2017 (ülekandega MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall arveldusarvele nr EE902200221063676991, selgituseks “Lääne-Virumaa Kossuliiga osavõtumaks” koos võistkonna nimega, kelle eest tasutakse). Osavõtumaksu võib tasuda osade kaupa, kuid tingimusel, et pool summast on tasutud 31. oktoobriks 2017 ja teine pool hiljemalt meistrivõistluste teise ringi alguseks (31. jaanuar 2018).

Võistlussüsteem

9.1 Lääne-Virumaa Kossuliiga koosneb neljast etapist: I etapp – testturniir, II etapp – põhiturniir, III etapp – Play-off, IV etapp – Finaalpäev.

9.2 I etapil on meeskonnad 2016-2017 hooaja paremusjärjestuse põhjal paigutatud kahte alagruppi. Testturniiril mängivad kõik meeskonnad alagrupis omavahel ühe mängu. Mängud toimuvad kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis. Testturniiri paremusjärjestuse tulemusel selguvad 2017-2018 hooaja Lääne-Virumaa Kossuliiga meistri- ja esiliiga koosseisud. Testturniiri mõlema alagrupi neli esimest meeskonda moodustavad meistriliiga ning testturniiril kohtadele 5.-9. jäänud meeskonnad kuuluvad esiliigasse. Testturniiri omavaheline mäng võetakse põhiturniirile kaasa. Testturniiril tohib mängija esindada vaid ühte meeskonda.

Testturniiri alagrupid

9.3 II etapil mängitakse kõikides liigades turniirisüsteemis kaks ringi põhimõttel üks kohtumine kodu- ja üks vastase väljakul (testturniirilt tuleb omavaheline mäng kaasa).

9.4 III etapile, play-offi pääsevad nii meistri- kui esiliigas 6 paremat meeskonda. Põhiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali. Veerandfinaalides lähevad vastamisi 3. ja 6. koha meeskond ning 4. ja 5. koha meeskond. Veerandfinaali võitja selgub süsteemis „kahest parem“ kokkuvõttes, kusjuures esimene mäng toimub madalama asetusega meeskonna koduväljakul. Poolfinaalides läheb põhiturniiri 1. meeskond vastamisi 4. ja 5. koha veerandfinaali võitjaga ning 2. meeskond 3. ja 6. koha veerandfinaali võitjaga. Poolfinaalid mängitakse 2 võiduni, kusjuures 1. ja vajadusel ka 3. mäng toimuvad kõrgema asetusega meeskonna koduväljakul.

9.5 Finaalpäevale pääsevad meistri- ja esiliigast 4 paremat meeskonda. Rakvere Spordihallis toimuval finaalpäeval selgitavad poolfinaalide võitjad meistri ja poolfinaalide kaotajad 3. koha omaniku ühe mängu põhjal.

Ajakava

10.1 Kossuliiga ajakava kinnitatakse ja saadetakse võistkondade esindajatele 22. septembriks 2017.

10.2 Meeskonnad on kohustatud teatama Kossuliiga ajakavas ettenähtud mänguaja muutumisest hiljemalt seitse (7) päeva enne mängu toimumisaega, teavitades sellest kirjalikult (e-postiga) meistrivõistluste peakohtunikku.

10.3. Edasilükatud kohtumine peab olema peetud enne järgmise vooru algust. Ühe osapoole puudumisel põhjustatud mängu mittetoimumisel tasub tulemata jäänud meeskond leppetrahvi 32 eurot. Edasi lükatud mängu nõutud tärmini ületamisel märgitakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse loobumiskaotus 0:20.

Mängutulemuse teatamine

11.1 Kodumeeskond on kohustatud pärast mängu lõppu 24 tunni jooksul võistluste peakohtunikule teatama mängutulemusest e-posti teel (mikko.virkala@rescue.ee). Lisaks mängtulemusele peab kirjale lisatud olema ka loetav pilt mänguprotokollist.

11.2 Kodumeeskond on kohustatud 3 päeva jooksul pärast mängu lõppu saatma Exceli faili, mis on täidetud mängu protokolli põhjal. Fail tuleb e-posti teel saata: mikko.virkala@rescue.ee.

11.3 Mängu protokolli originaal antakse mängu vilistanud väljakukohtunikule (vanemkohtunik).

Kohtunikud

12.1 Väljakukohtunikud Kossuliiga mängudeks määrab peakohtunik, lauakohtunikud (vähemalt 2) organiseerib kodumeeskond. Kossuliiga finaalipäevaks organiseerib lauakohtunikud peakohtunik.

12.2 Mänge ei tohi teenindada kodu- ega külalismeeskonnas mängijana registreeritud väljakukohtunik.

12.3 Väljakukohtunikud on mängu teenindamisel kohustatud kandma korrektset kohtunikuriietust (Lääne-Virumaa Kossuliiga kohtunikusärk ja musta värvi viigipüksid).

12.4 Väljaku- ja lauakohtunike stipendiumid (meistri- ja esiliigas 2 x 20 eurot mängu kohta, lauakohtunikud mõlemas liigas 2 x 10 eurot mängu kohta) kannab MTÜ Lääne-Virumaa Korvpall stipendiaadi arveldusarvele igakuiselt – välja arvatud juhul kui selles ei ole teisiti kokku lepitud.

12.5 Mitte nõuetekohaselt täidetud mänguprotokolli laekumisel on korraldajal õigus nõuda kodumeeskonnalt leppetrahvi 10 eurot.

Pallid

13.1 Lääne–Virumaa Kossuliiga ametlik mängupall on Spalding TF-1000. Vähemalt kahe (2) palli olemasolu mänguks ja mängueelseks soojenduseks tagab koduvõistkond. Kossuliiga Final-Four’i mängupallid kindlustavad korraldajad.

Autasustamine

14.1 Lääne–Virumaa Kossuliiga iga liiga võitjat autasustatakse meistrikarikaga, iga liiga kolme esimest meeskonda autasustatakse lisaks medalite ja diplomitega.

14.2 Korraldajatel on õigus anda välja eriauhindu.

Üldsätted

15.1 Pärast kahte loobumiskaotust kõrvaldatakse võistkond võistlustelt, mängitud mängude tulemused annulleeritakse ja järgmisel hooajal saab võistkond võimaluse mängida madalaimas liigas.

15.2 Mängija, kes teenib ühe kalendrikuu jooksul 2 tehnilist viga kohtunikega vaidlemise eest, jätab järgmise mängu automaatselt vahele.

15.3 Meeskond, kes teenib 5 tehnilist viga, on kohustatud liigale tasuma leppetrahvi 50 eurot.

15.4 Diskvalifitseeriva vea korral jätab mängija järgmise mängu automaatselt vahele. Mängu teenindanud vanemkohtunik on kohustatud peakohtunikku kirjalikult teavitama diskvalifitseeriva vea saanud mängijast hiljemalt mängujärgsel päeval.

15.5 Väljakukohtuniku füüsilise ründamise korral karistatakse mängijat automaatse üheaastase võistluskeeluga.

15.6 Mängu teenindavad kohtunikud on kohustatud enne mängu algust kontrollima mõlema võistkonna ülesandmislehte ja 24–sekundi operaatori olemasolu.

15.7 Kui protokolli on kantud mänguõigust mitteomav mängija, siis arvestatakse reegleid rikkunud meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti.

15.8 Mänguaja muutmisest nõuetekohaselt teavitamata jätnud ja seetõttu mängu mittetoimumisel arvestatakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti.

15.9 Koduvõistkond peab mõlemale meeskonnale tagama väljakul soojenduse tegemiseks vähemalt 15 minutit enne ajakavas antud mängu algusaega.

15.10 Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliiga meeskonnad on kohustatud tagama mängusaalis 24-sekundi tabloo olemasolu.

15.11 Erandkorras, eriti raskete juhtumite lahendamiseks, kutsutakse kokku Lääne-Virumaa Kossuliigas osalevate meeskondade esindajate koosolek. Kui juhtum puudutab mõnda Kossuliigas osalevat meeskonda, ei osale meeskonna esindaja juhtumi arutamisel, kuid omab õigust anda omapoolseid ütlusi ja selgitusi.

15.12 Mängude toimumise algusajad on tööpäeviti kell 18.30, kuid mitte hiljem kui kell 21.00 ning nädalavahetusel kell 13.00, kuid mitte hiljem kui kell 19.00.

15.13 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad peakohtunik ja peasekretär, kaasates vajadusel vaidlusalust küsimust puudutava liiga võistkondade esindajad. Otsuseid võib teha elektrooniliselt (e-posti teel).